Duyu Eğitimi Programının Korunma ve Bakım Altında Bulunan Bebeklerin Motor Gelişimine Etkisinin İncelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: DUYGU AKAGÜNDÜZ

Danışman: AYŞE BELGİN AKSOY