Türk halk müziğinde koro uygulamalarının incelenmesi (TRT ile Kültür ve Turizm Bakanlığı örneği)


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: EMRE GÜNEY

Danışman: MURAT KARABULUT