TÜRKİYE'DE SPOR TURİZMİ HİZMET KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA'DA BULUNAN FUTBOL TAKIMLARININ YAPTIĞI KAMPLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Öğrenci: ALİ SERCAN SEVER

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK