Premaksilla ile tek taraflı maksiller defektlerin farklı tutucu türlerinde çevre dokulardaki stres, gerinim ve yer değiştirmenin üç boyutlu sonlu elemanlar stres analiz yöntemiyle değerlendirilmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: CANAN AKAY

Danışman: ÖMER SUAT YALUĞ

Özet:

Çalışmamızda; maksiller rezeksiyon sonucunda premaksilla ile beraber tek taraflı maksiller defekte sahip olan dişsiz bir hastaya zigomatik ve dental implant kullanılarak yapılan obturatörde kemikte oluşan streslerin miktar ve alanları sonlu elemanlar stres analiz yöntemiyle değerlendirildi. Çalışmada; rezeke edilmiş maksillaya zigomatik ve dental implantlar 6 farklı planlama ile yerleştirildi. Bu yerleştirmelere göre 6 ayrı obturatör tasarlandı. Yapılan planlamalarda üst yapı çeşidi olarak bar ataçman ve locator kullanıldı. Obturatör üzerinden vertikal yönde gelecek şekilde 150 N kuvvet premolar ve molar dişlere dağıtılarak uygulandı. Birinci yüklemede defekt tarafına, ikinci yüklemede sağlam kemik tarafına, üçüncü yüklemede her iki tarafa olmak üzere üç çeşit kuvvet uygulandı. Çalışma sonunda kortikal kemikte oluşan minimum principle ve maksimum principle stresler Algor (Fembro, USA) programında değerlendirildi. Yapılan bütün yüklemelerde ve planlanan implant tasarımlarında en yüksek stresler implantların boyun bölgesindeki kemikte oluştu. Defekt tarafına zigomatik implant yerleştirmenin defekt tarafından uygulanan kuvvetlerde kortikal ve zigomatik kemikteki stresleri büyük oranda azalttığı belirlendi. İki implantın kullanıldığı modellerde en iyi stres dağılımını iki implantında zigomatik implant olduğu durumlarda sağlandığı, sağlam tarafa zigomatik implant yerine dental implant kullanımının oluşan stresleri artırdığı belirlendi. Defekt tarafına zigomatik implant kullanıldığında; sağlam tarafa kullanılan dental implant sayısı ya da üst yapı seçeneği stresleri sağlam tarafa uygulanacak zigomatik implant kadar azaltmadığı tespit edildi.