Veri tabanı arayüzü tasarımı ve veri erişim metodlarının incelenmesi ve uygulanması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2000

Öğrenci: HASAN YAŞAR

Danışman: RAŞİT AHISKA