20. yüzyılda Türkiye'de edebi konulu resimler


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: AYSUN AYDIN

Danışman: ALEV KURU