Volkanik tüften anortit sentezi ve karakterizasyonu


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: MURAT KÖSEÇAVUŞ

Danışman: MUZAFFER BALBAŞI

Özet:

Malzeme bilimi alanındaki çalışmalar, özellikle seramik ve kompozit malzemeler üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak söz konusu bu malzemelerin üretimi için gerekli maddi kaynak oldukça yüksektir. Bu çalışmada anortit seramik malzeme, volkanik tüf ve bor (borik asit) kullanılarak toz metalurjisi yöntemi ile üretilmeye çalışılmıştır. Katkısız ve farklı oranlarda (%2, %4, %6) borik asit katkısı kullanılarak elde edilen numuneler 1000 oC – 1300 oC sıcaklıklar arasında sinterlenmiştir. Bu numunelerin yoğunluk ve sertlik ölçümleri yapılmıştır. 1000 oC, 1200 oC ve 1300 oC sıcaklıklarda sinterlenen borik asit katkılı ve katkısız pelletlerin yoğunluk ölçümleri sonucunda sıcaklık ve borik asit katkısı arasında kararlı bir değişim olmadığı görülmüştür. Ancak 1100 oC sıcaklıkta sinterlenen pelletlerde sıcaklık ve borik asit katkısı arasında daha kararlı bir degişim tespit edilmiştir. Bu nedenle 1100 oC sıcaklıkta sinterlenen numuler XRF, XRD, EDS ve Raman Confocal analizler kullanılarak karakterize edilmiştir. Borik asit katkısının anortit oluşumunu hızlandırdığı, ancak yüksek bor oranının anortit oluşumunu çok fazla etkilemediği görülmüştür. Bor katkılı numunelerin sinterlemeden sonra katkısız pelletlere göre daha uniform yapıya sahip olduğu, ancak borik asit katkısının artmasıyla özellikle 1200 oC ve 1300 oC sinterleme sıcaklıklarında hem katkılı hemde katkısız pelletlerde ergimelerin meydana geldiği ve pelletlerin yapısında deformasyon olduğu gözlenmiştir. Borik asitin artmasıyla birlikte pelletlerin dış yüzeyinde sinterleşme süresi hızlı bir şekilde tamamlanır. Bunun sonucunda pelletlerde geometrik deformasyonlar şekillenebilir.