Molekül baskılanmış katı-faz ekstraksiyon tekniğini kullanarak telmisartanın çeşitli ortamlardan florimetrik yöntemle tayini


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: HÜMA YILMAZ

Danışman: HASAN BASAN

Özet:

Bu çalışmada, Tel'in çeşitli ortamlardan tayini için yeni, duyarlı ve seçici olan bir moleküler baskılanmış katı-faz ekstraksiyonu (MISPE)-spektroflorimetrik yöntem geliştirildi. Fonksiyonel monomer olarak DMAEMA, çapraz bağlayıcı olarak EGDMA, başlatıcı olarak AIBN ve porojen olarak Chl seçildi. SPE sorbenti olarak kullanılan MIP ve NIP UV lamba altında buz kalıpları arasında sentezlendi. Biyolojik ortamın girişim yapıcı özelliği MISPE tekniği ile ortadan kaldırıldı ve Tel normalde tayini zor olan bir ortamdan kolaylıkla tayin edildi. MISPE'nin matriks giderici etkileri ve spektroflorimetrenin duyarlılığı sayesinde Tel, düşük derişimlerde hem organik hem de sulu ortamlarda kantitatif olarak tayin edilebildi. Çalışma idrar üzerine uygulandı. MIP ve NIP için bulunan geri kazanım değeri sırasıyla 76.6 ± 1.46(%) ve 32.76 ± 2.95(%) olarak hesaplandı. Gözlenebilme sınırı 0.0282 µg/mL, tayin sınırı 0.0854 µg/mL, doğrusal aralık 0.1-0.8 µg/mL, olarak bulundu.