Obstrüktif uyku apne sendromu tanısında kullanılan iki farklı tekniğin etkinlik ve güvenliğinin karşılaştırılması


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Emine Körkuyu Yardımcı

Danışman: METİN YILMAZ

Özet:

OSAS önemi her geçen gün daha iyi anlasılan yasam kalitesini bozan kardiyovasküler ve nörokognotif birçok bozukluga neden olabilen bir sendromdur. Prevelansı yas ve cinsiyetle degismekle birlikte %1-5 arasında degismektedir.Bu sendromun tanısının konularak olası komplikasyonlarının engellenmesi koruyucu hekimlik adına yapılması gereken en önemli adımlardan birisidir. OSAS tanısında günümüz sartlarında altın standart tanı yöntemi uyku laboratuvarında yapılan polisomnografidir. Ancak uyku laboratuvarında yapılan polisomnografinin belli merkezlerde ve belli sayıda olması, maliyeti, egitimli personel ihtiyacı olması gibi nedenlerle alternatif tanı yöntemleri arastırılmıstır. Bu nedenle literatürde daha önceden bu amaçla önerilen ASDA 3. Kategoride sınıflandırılan tasınabilir aletlerden Watch PAT® ile cihazın etkinlik ve güvenilirligini arastırmak için çalısma yaptık. Çalısmamızda OSAS ön tanılı 30 hastaya polisomnografiyle es zamanlı Watch PAT® cihazı kullanılmıstır. Sonuçlar analiz edildiginde Watch PAT ile elde edilen sonuçların polisomnografi ile elde edilen sonuçlar ile uyumlu oldugu tespit edilmistir. Bu nedenle OSAS tanısında ASDA 3. Grupta sınıflandırılan Watch PAT cihazının polisomnografiye altenatif bir tanı yöntemi olarak degerlendirilebilecegi kanaatine ulasılmıstır.