Alloksan diyabetik tavşanlarda resveratrol tedavisinin endoteliyal nitrik oksit sentaz ekspresyonu üzerine etkisinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: BURCU ÇİLEKAYA

Danışman: FATMA AKAR

Özet:

Diabetes mellitus uzun yıllardan beri tanınan ve toplumda görülme sıklığı oldukça artan metabolik bir hastalıktır. Bu metabolik hastalığa eşlik eden kardiyovasküler sistem hastalıklarından damar endotelinden salınan nitrik oksit düzeyindeki azalma sorumludur. Kırmızı şarabın, içeriğinde bulunan doğal fitoaleksin yapısında bir bileşik olan ve antioksidan özelliğinden sorumlu olduğu bilinen resveratrolün, endotelden salınan nitrik oksit düzeyini artırıcı etkisi kanıtlanmıştır. Bu çalışmanın amacı; diyabet nedeniyle bozulan endotel fonksiyonu üzerine, resveratrolün koruyucu etkisi olup olmadığının araştırılmasıdır. Diyabet, tavşanlarda 100 mg/kg dozunda intravenöz alloksan uygulaması ile oluşturulmuştur. Tedavi gruplarında, 5 ve 50 mg/L konsantrasyonda resveratrol, 8-10 hafta boyunca tavşanların içme suyuna katılmıştır. Uzun süreli resveratrol tedavisinin endotel kaynaklı nitrik oksit sentaz mRNA ekspresyonu üzerine etkisi olup olmadığı, RT-PCR yöntemiyle saptanmıştır. Diyabetik tavşan aortasında eNOS mRNA düzeyinin anlamlı bir şekilde değişmediği bulunmuştur. Resveratrol tedavisi sonrasında yapılan ölçümlerde de aorta eNOS mRNA düzeyinin belirgin olarak değişmediği görülmüştür. Fakat bu projenin içinde yürütülen diğer çalışma sonuçları dikkate alındığında, resveratrolün, vasküler oksidatif stresi azaltarak ve böylece nitrik oksitin biyovarlığını arttırarak fakat metabolik anormallikleri değiştirmeksizin Tip 1 diyabet kaynaklı vasküler patolojiyi düzelttiği anlaşılmıştır.