İMAR PLANLAMA SÜRECİ VE UYGULAMA ARAÇLARININ HAKÇALIK VE YAŞAM KALİTESİ TEMELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Öğrenci: SADETTİN GÜNDÜZ

Danışman: KÜBRA ÇAMUR