Sprague-dawley ve wistar sıçanların alfa-adrenerjik agonist ajanlara cevaplarının ve endotel reaktivitelerinin karşılaştıırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Öğrenci: ZUHAL AKTAŞ

Danışman: FATMA AKAR