Sprague-dawley ve wistar sıçanların alfa-adrenerjik agonist ajanlara cevaplarının ve endotel reaktivitelerinin karşılaştıırılması


Thesis Type: Post Graduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2003

Student: ZUHAL AKTAŞ

Consultant: FATMA AKAR