Akut inmeli hastalarda gluteus medius kasına odaklanan egzersizlerin özür, fonksiyonel durum ve mobilite üzerine etkilerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: BURAK ERTÜRK

Danışman: İLKE KESER