Akut pankreatit tanılı hastalarda başvuru anında bakılan biyobelirteçlerin hastalık şiddeti ve mortalite ile korelasyonunun değerlendirilmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Öğrenci: EMİR TUĞRUL KESKİN

Danışman: MEHMET İBİŞ