Farklı ısıl işlem görmüş formadur 2738 malzemesinin elektro erozyon ile mikro delinebilirliğinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: ZAFER SELÇUK YİRMİBEŞ

Danışman: HAKAN DİLİPAK