Erişkin Bireylerde Servikal Vestibüler Uyarılmıi Miyojenik Potansiyel (Cvemp) Normal Değerleri


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ÇİĞDEM ÖZDEK

Danışman: YUSUF KEMAL KEMALOĞLU

Özet:

Elektrofizyolojik ölçüm yöntemlerinden biri olan, servikal vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyeller (cVEMP) kasılmış sternokleidomastoid (SKM) kasının yüksek şiddetli uyarıcıya cevap olarak, elektrotlar aracılığı ile kaydedilen kısa latanslı elektromiyogram (EMG) kaydıdır. Vestibüler organlar, hava iletimli ses, kemik iletimli ses, titreşim ve galvanik (elektriksel) akım uyarı tipleri ile uyarılabilirler. cVEMP testi otolit fonksiyonunu, inferior vestibüler sinirin ve sakkulokolik refleks arkın fonksiyonel bütünlüğünü değerlendirmek için kullanışlı, non-invaziv ve fazla zaman almayan bir testtir. Bu çalışmanın amacı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı Odyoloji Bilim Dalı, Prof. Dr. Necmettin Akyıldız Ġşitme, Konuşma, Ses ve Denge Bozuklukları Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde, cVEMP testinin, kulak şikayeti olmayan, gönüllü erişkin bireyler için normal değerlerini saptayarak, ileriki çalışmalarda normativ veri olarak kullanmak ve ayırıcı tanı testi için referans oluşturmaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda, 100 bireyin 200 kulağından elde edilen normal değerler saptanmıştır. Bu bulgulara göre; p13 latans değeri; 14,73±1,279, n23 latans değeri 22,46±1,814, p13-n23 interpeak latans değeri 7,72±1,374 ve p13-n23 amplitüd değeri 117,31±60,079 olarak tespit edilmiştir. Bütün değerlerin normal dağılıma uydukları ve bir çan eğrisi oluşturdukları görülmüş ve her bir değişken için ±1SD ve ±2 SD sınırları belirlenerek tablolar halinde sunulmuştur.