Plasenta dokusunda krom düzeyinin belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: ENES ARICA

Danışman: BİRSEN KAPLAN