Rezeke edilmiş dişsiz mandibulada farklı implant üstü protetik tasarımların implant alt yapılarda oluşturduğu kuvvet dağılımlarının sonlu elemanlar stres analiz yöntemiyle incelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: AHMET EMRE GÜLERİK

Danışman: ÖMER SUAT YALUĞ

Özet:

Bu çalışma sol tarafı marjinal olarak rezeke edilmiş tam dişsiz alt çenelere yerleştirilen 2 adet implant üzerinde 4 farklı protetik tasarıma gelen kuvvetlerin implantlarda vekemiklerde oluşturdukları streslerin alanları ve miktarları 3 boyutlu sonlu elemanlar analizi ile incelendi