Manuel Lenf Drenajının Kardiyovasküler Cevaplar, Ağrı Eşiği, Çevre Ölçümü ve Yorgunluk Üzerine Akut Etkileri


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Murat Esmer

Danışman: İLKE KESER

Özet:

Manuel lenf drenajı (MLD) lenfödem, kronik venöz yetmezlik ve romatoid hastalıklar gibi çok geniş bir perspektifteki hastalıklarda kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı farklı vücut kısımlarına (boyun, karın, anastamoz, kol ve bacak) uygulanan MLD nin kardiyovasküler cevaplar (kalp atım hızı, kan basıncı), solunum frekansı, ağrı eşiği, çevre ölçümü ve yorgunluk üzerine akut etkilerini incelemektir. Çalışmaya sağlıklı 10 kadın ve 20 erkek gönüllük esasıyla katıldı. Farklı vücut kısımlarına uygulanan MLD öncesinde ve sonrasında kalp atım hızı (KAH), sistolik kan basıncı (SKB) ve diyastolik kan basıncı (DKB), solunum frekansı, oksijen saturasyonu, ağrı eşiği, ağrı toleransı, çevre ölçümü ve yorgunluk değerlendirildi. OMRON tansiyon aleti ile KAH, SKB, DKB, Baseline marka algometre ile ağrı eşiği ve toleransı, esnemeyen mezura ile çevre ölçümü, pulsoksimetre ile oksijen saturasyonu ve VAS ile yorgunluk değerlendirildi. Boyun bölgesine uygulanan MLD sonrasında SKB de (p=0,002) ve DKB de (p= 0,004) anlamlı derede azalma; karın bölgesine yapılan uygulamadan sonra DKB de anlamlı derecede artış (p= 0,038); kol bölgesine KAH da azalma (p=0,04) ve SKB de anlamlı derecede azalma (p=0,000) olduğu tespit edildi. Ayrıca anastamoz bölgesinde SKB de artış yönündeki değişiminin istatistiksel olarak anlamlı düzeye yakın (p= 0,054) olduğu saptandı. Orta ulna bölgesi ağrı eşiğinde, kuadriceps ağrı eşiğinde, mid-tibia ağrı eşiği ve toleransında anlamlı artış görüldü (p<0,05). MLD sonrasında katılımcıların yorgunluk seviyelerinde anlamlı bir değişim görülmedi (p<0,223). Oksijen saturasyonunda anlamlı bir değişim görülmesi (p<0,005). MLD sonrasında katılımcıların kol çevre ölçümünde anlamlı bir değişim görülmezken, bacak çevre ölçümünde anlamlı bir azalma kaydedildi (p<0.0001). Bu çalışma MLD uygulamasının farklı vücut bölgelerinde kardiyovasküler cevaplar açısından farklı etkiler açığa çıkardığını göstermiştir. Sağlıklı bireylere MLD nin uygulama yapılan vücut bölgesine göre oluşturduğu etkilerin bölgelere göre değişiklik gösterdiği saptandı.