Küreselleşme sürecinin mesleki teknik eğitim alanına etkilerinin algılanması (Yozgat ili örneği)


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Öğrenci: İSMAİL DEMİR

Danışman: MEHMET KORKMAZ