Ortahisar geleneksel konutlarının incelenmesi ve "eski mahalle" koruma önerisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: HÜLYA SAYKILI

Danışman: ÖZLEM SAĞIROĞLU