Borik asit katkılı speek/pva kompozit membranı sentezlenmesi ve karakterizasyon çalışmaları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: TUĞÇE NUR KARAMETE

Danışman: İRFAN AR