Diş eti çekilmelerinin tedavisinde konsantre büyüme faktörü membranı ile subepitelyal bağ dokusu greftinin karşılaştırılması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: SERAP KARAKIŞ

Danışman: FATMA BERRİN ÜNSAL

Özet:

Çalışmamızda Miller sınıf I dişeti çekilmelerinin tedavisinde kuronale kaydırılan fleple (KKF) birlikte uygulanan Konsantre büyüme faktörü (KBF) membranı ve Subepitelyal bağ dokusu greftinin (SBDG) klinik etkinliklerini karşılaştırmak amacı ile tasarlanmıştır. "Split mouth" olarak tasarlanan çalışmaya 19 hasta dahil edilmiştir. Tekli çekilme defektlerinin yer aldığı grupta 12 hastada yer alan 24 çekilme defekti, çoklu çekilme defektlerinin yer aldığı grupta 9 hastada yer alan 50 çekilme defekti tedavi edilmiştir. Aynı hastada aynı çene üzerinde yer alan çift taraflı olarak bulunan defektler randomize olarak SBDG (kontrol) veya KBF ile tedavi edilmiştir. Plak ve gingival indeks, çekilme derinliği, çekilme genişliği, keratinize doku genişliği (KDG) ve mukogingival birleşimin yeri için başlangıç, 1., 3., 6., aylarda ölçüm yapılmıştır. Cep derinliği, klinik ataşman seviyesi (KAS), keratinize doku kalınlığı (KDK) başlangıç, 3. ve 6. aylarda kayıt edilmiştir. Kök kapanması 1., 3., 6., aylarda hesaplanmıştır. İyileşme indeksi (İİ) kayıtları operasyon sonrası 1., 2. ve 3. haftalarda alınmıştır. Hastaların cerrahi işlem sonrasında ilk 7 gün için duydukları ağrı düzeyi vizüel analog skala (VAS) ile değerlendirilmiştir. Tüm test ve kontrol gruplarında başlangıca göre 6. ayda KAS'da önemli azalma, KDK'da ise önemli artış olduğu bulunmuştur. Tekli ve çoklu çekilme grubunda yer alan kontrol grupları test gruplarına göre KDG'nin artmasında daha etkili bulunmuştur. Kök kapanması, haftalara göre İİ skorları ve günlere göre VAS skorları test ve kontrol gruplarında grup içi ve gruplar arası karşılaştırmalarda anlamlı farklılık göstermemiştir. Çoklu çekilme defektlerinde kontrol grubuna ait ortalama VAS skoru (ilk 7 günün toplamının ortalaması) test gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı ve daha fazla bulunmuştur. Çalışmamızın sınırları içerisinde, SBDG+KKF veya KBF+KKF tekli veya çoklu dişeti çekilmelerinin tedavilerinde uygulanması kök kapanması ve iyileşme açısından benzer sonuçlar göstermiştir. Özellikle KDG'nin artmasının istendiği durumlarda SBDG+KKF tercih edilebilir. Çoklu dişeti çekilmesi defektlerinin tedavilerinde hastaların operasyon sonrası ağrısının daha az olacağı düşünülerek KBF+KKF tercih edilebilir.