Kopya yönteminin ilköğretim 2. kademedeki (12,13,14 yaş) öğrenci resimlerine etkisi - Batman/Sason İstiklal Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: CANAN KASPAROĞLU

Danışman: ALEV KURU