İşletmelerde süreç madenciliği tekniği kullanılarak isy sistematiğinin yazılım destekli bir sektörel uygulaması örneği-İnşaat sektörü


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: BETÜL GEREK KÖSE

Danışman: DİYAR AKAY