AB'NİN '20/20/20' HEDEFLERİNİN TÜRKİYE'DEUYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME:NEREDEYSE SIFIR ENERJİLİ OTEL BİNALARI


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2021

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: CEREN NUR ARIKAN

Danışman: Figen Beyhan