Yerel yönetimlerde (belediyelerde) rekreaktif etkinliklerin yeri ve önemi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1996

Öğrenci: SELÇUK ÖZDAĞ

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK