Erişkin akut lenfoblastik lösemide idame tedavi yan etkileri ve yan etkilerin sağ kalım sonuçlarına etkisinin değerlendirilmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: MERVE ECEM ERDOĞAN YÖN

Danışman: ZÜBEYDE NUR ÖZKURT