Şizofrenide difüzyon tensör görüntüleme bulgularının voksel karşılaştırmalı morfometri yöntemi ile karşılaştırılması


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: ASLI ULUTÜRK

Danışman: EMİN TURGUT TALI