Prostatın endoüretral sargılar ile köpek modelinde yüksek çözünürlükte görüntülenmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Öğrenci: ALİ YUSUF ÖNER

Danışman: EMİN TURGUT TALI