21. yüzyıl sanat eserlerinde distopik yaklaşımlar


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: DEMET ALBAYRAK

Danışman: CENGİZ SAVAŞ