Test Eşitlemede Madde Tepki Kuramına Dayalı Yetenek Parametresine Yönelik Ölçek Dönüştürme Yöntemlerinin Karşılaştırılması


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Tuba Gündüz

Danışman: MEHTAP ÇAKAN

Özet:

Bu araştırmada, test eşitlemede Madde Tepki Kuramı'na dayalı ortalama-ortalama, ortalama-standart sapma, Stocking-Lord ve Haebara ölçek dönüştürme yöntemlerini yetenek parametresine yönelik olarak gerçek veriler üzerinden karşılaştırmak amaçlanmıştır. İkili puanlanan maddeler için 3PLM altında yürütülen araştırmanın çalışma grubunu TIMSS 2011 dördüncü sınıf düzeyinde seçkisiz seçilen iki matematik formunu cevaplayan (535 ve 529 kişi) Türk öğrenciler oluşmaktadır. Bu formlar 14'ü ortak olan 26'şar maddeden oluşmaktadır. Eşitleme desenlerinden, formların yapısına ve veri toplama yöntemine uygun olan ortak maddeli eşdeğer olmayan gruplar deseni kullanılmıştır. Bu desen kullanımında, farklı formlardan gelen ve ayrı ölçek üzerinde olan yetenek ve madde parametrelerini aynı ölçek üzerine koymak için ST 2.0 programından yararlanarak ölçek dönüştürme yapılmıştır. Bu program ile dört yöntem için ölçek dönüştürmede kullanılacak katsayılar ve sabitler bulunmuştur. Hangi yöntemin daha uygun olduğuna karar vermek için yetenek parametreleri üzerinden RMSD (Root mean square difference) ölçütü kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda yapılan yetenek parametresine yönelik ölçek dönüştürmede en uygun yöntemden (en az hata içeren yöntem) en az uygun olan yönteme doğru yapılan sıralamanın; (1) Ortalama-ortalama, (2) Stocking-Lord, (3) Haebara ve (4) Ortalamastandart sapma şeklinde olduğu görülmüştür. En uygun bulunan yöntem belirlendikten sonra da bu yöntemin dönüşümünden elde edilen parametreler ile PIE 2.0 programını kullanarak MTK gerçek puan eşitlemesi yapılmıştır. Bunun sonucunda ise Form Y'nin Form X'e göre daha zor olduğu sonucuna ulaşılmıştır.