Bazı yeni pirolidin türevi sülfonamitlerin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: GÜLÇİN TOK

Danışman: ALİ DİŞLİ

Özet:

Bu çalısmada, bazı yeni pirolidin türevi sülfonamitler sentezlenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında; kiral katalizör varlığında 1,3-dipolar siklokatılma tepkimesi ile endo pirolidin türevi sentezlenmiştir. Sentez sırasında bir sübstitue aldehit ile glisinmetil ester hidroklorür etkileştirilerek bir betain elde edilmiş ve aynı ortama N-metil maleimit eklenerek 1,3-dipolar siklokatılma tepkimesi ile pirolidin türevi bileşikler elde edilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise; ilk aşamada sentezlenen pirolidin türevleri, piridinli ortamda tosil klorür ile etkileştirilerek sülfonamit türevleri sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin yapıları FT-IR, 1H-NMR, 13C-APT, LC-MS teknikleri kullanılarak aydınlatılmıştır. Son aşamada ise sentezlenen bileşiklerin biyolojik etkinlikleri incelenmiştir.