Sıralı Küme Örneklemesi Kullanılarak Oransal Tahmin Yöntemlerinin İncelenmesi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Merve Esen

Danışman: YAPRAK ARZU ÖZDEMİR

Özet:

Sıralı küme örneklemesi, birimlerin ilgilenilen değişken bakımından ölçülmelerinin zor ancak başka tekniklerle aynı değişken bakımından sıralanmasının mümkün olduğu durumlarda kullanılan bir örnekleme tekniğidir. Bu çalışmada, sıralı küme örneklemesi ve medyan sıralı küme örneklemesinde birimlerin hem ilgilenilen değişken hem de yardımcı değişken kullanılarak sıralandığı durum ele alınarak, yığın ortalamasının oransal tahmini incelenmiştir. Normal dağılım varsayımı altında sıralı küme örneklemesinde yığın ortalamasının oransal tahmini için hata kareler ortalaması teorik olarak elde edilmiştir. Ayrıca sıralı küme örneklemesi, medyan sıralı küme örneklemesi ve basit tesadüfi örneklemede oransal tahmin edicilerin Monte Carlo simülasyon çalışması ile hata kareler ortalamaları elde edilerek, oransal tahmin ediciler göreli etkinlikleri bakımından karşılaştırılmıştır. Uygulama olarak, Keban Baraj Gölü'nde yaşayan 167 balık türünün boy ve ağırlık verisi kullanılarak, sıralı küme örneklemesi ve basit tesadüfi örnekleme tasarımları farklı örnek çapları için göreli etkinlikleri bakımından karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, sıralı küme örneklemesinin aynı örnek çapı ve korelasyon katsayısında basit tesadüfi örneklemeden daha etkin bir örnekleme yöntemi olduğu gösterilmiştir.