NATO üyesi ülkelerin siber güvenlik stratejileri açısından incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: MEHMET ADA

Danışman: HÜSEYİN ÇAKIR

Özet:

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde gerçekleşen gelişmeler ile coğrafik sınırların yerini sanal ortamda belirlenen dijital sınırlar almıştır. Siber saldırılara karşı ulusal çıkarların korunması ve siber uzayın sınır güvenliğinin sağlanması hususunda karşılaşılan zorluklar, devletlerin uluslararası anlaşmalar yapmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu çalışmada, küreselleşen dünyada ülkeleri aynı çatı altında birleştiren en büyük organizasyonlardan biri olan NATOnun ve NATO üyesi ülkelerin uyguladığı siber güvenlik stratejisi incelenerek, Türkiyenin uyguladığı siber güvenlik stratejisine olumlu katkılar yapmak amaçlanmıştır. alt amaçların tespit edilmesi aşamasında siber güvenlik konusunda uzman olan 16 kişiye sunum yapılmış ve görüşleri alınmıştır. Bu kapsamda; NATO CCDCOE, ENISA, BSA, ITU organizasyonlarının yayımladıkları dokümanlar belirlenen alt amaçlar çerçevesinde detaylı bir şekilde incelenmiştir. İncelemeler sonrasında, ülkemizin stratejik planına önemli katkı sağlayacağı değerlendirilen hususlar belirlenmiş ve sonuç bölümünde öneri olarak madde başlıklarıyla sunulmuştur.