Kastamonu ili, merkez ilçesindeki Barutçu konutunun restorasyon önerisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: GÖZDE TOPCUOĞLU

Danışman: ÖZLEM SAĞIROĞLU