Tiroid bezinin benign ve malign lezyonlarında DNA ploidi incelemesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: MEHMET DOĞAN

Danışman: AYLAR POYRAZ