yüksek doz sibutramin uygulamasının serum serotonin, plazma noradrenalin ile karaciğer, böbrek, böbreküstü bezi çinko ve demir düzeylerine etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: EDA EMER

Danışman: BİRSEN KAPLAN