Veri Madenciliği Ve Makine Öğrenmesi Kullanılarak Suç Analizi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Merve Orakcı

Danışman: BÜNYAMİN CİYLAN

Özet:

İşlenen suçlar; teknolojinin ve uygarlığın gelişimi ile birlikte nitelik olarak değişmiş ve nicelik olarak da artmıştır. Bu doğrultuda suçlar çözülmesi zor ve daha karmaşık yapılara dönüşmüştür. Geçmişte suçları analiz etmek için geleneksel yöntemleri kullanmak yeterli olsa da günümüzde pek mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte, farklı yaklaşımların ve yeni teknolojilerin kullanılması zaruri hale gelmiştir. Çalışma alanına uygunlukları ve verimli sonuçlar üretmelerinden dolayı, veri madenciliği ve makine öğrenmesi, suç analizinde kullanılabilen önemli tekniklerdendir. Çalışmada; suçun tanımından ve suç bilimi olan kriminolojinin ilgi alanlarından yola çıkılarak, veri madenciliği ve makine öğrenmesi tekniklerinin suç analizinde nasıl kullanılabileceği açıklanmıştır. İki tekniğin birlikte kullanımı; yapılan analizlerden elde edilen bulgular doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bu bağlamda ilk olarak, Federal soruşturma Bürosu tarafından oluşturulan, Ulusal Vaka Tabanlı Raporlama Sistemi kullanılarak; tecavüz, cinayet ve adam kaçırma vakaları üzerinde analizler gerçekleştirilmiştir. Daha sonra; terörist grupların gerçekleştirdiği eylemlerin ayrıntılı bilgisinden oluşan Küresel Terörizm Veritabanı kullanılarak terörist grubu tahmin sistemi geliştirilmiştir.