Kanat tahrik mekanizması tasarımı, prototip imalatı ve deneysel incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: MURAT YILMAZ

Danışman: AHMET ÖZDEMİR

Özet:

Sabit kanatlı uçan cisimlerin uçuşu esnasında denge sağlayabilmek ve uçuş doğrultusu belirleyebilmek için kontrol yüzeyi (kanatçık) hareketleri kullanılır. Kontrol yüzeylerini hareket ettiren Kontrol Tahrik Mekanizması; hidrolik, pnömatik veya elektromekanik olarak tasarlanabilmektedir. Tez kapsamında bir adet elektromekanik kanatçık tahrik mekanizması tasarlanmış ve mekanizmanın kinematik denklemleri oluşturularak konum, hız ve ivme analizleri yapılmıştır. Bu analizlerden elde edilen bilgiler, sürtünmeli dinamik analiz denklemlerinde girdi olarak verilmiş ve mekanizmanın güç tüketimi hesaplanmıştır. Mekanizma için oluşturulan analitik modelin doğruluğunun incelenmesi amacıyla bir adet test düzeneği tasarlanmıştır. Kanat tahrik mekanizması ve test düzeneğinin imalatları gerçekleştirilmiştir. Kanat tahrik mekanizması belirli kanat yükleri ve hızları altında test edilerek mekanizmanın güç tüketimi bulunmuş ve analitik modelden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Yapılan testler farklı kanat yükü, kanat hızı ve mekanizmada kullanılan yataklama elemanlarının yuvarlanmalı yatak (rulman) veya kaymalı yatak (burç) olması alternatifleri için tekrarlanarak, oluşturulan analitik modelin doğruluğu gösterilmiştir. Elde edilen test sonuçları ile analitik model sonuçları karşılaştırıldığında %8'i geçmeyen bir hata tespit edilmiştir. Ölçüm belirsizlikleri ve sürtünme katsayılarının net olarak bilinememesi göz önüne alındığında, elde edilen sonuçların analitik modelin doğrulanması için tatmin edici olduğu düşünülmektedir.