Türkiye Kentlerinin Modernlik ve Postmodernlik Kademelenmesinin SEGE Göstergeleri ile Temel Bileşenler ve Kümeleme Analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Öğrenci: AHMET BURAK KAYA

Danışman: KÜBRA ÇAMUR