Üçüncü basamaktan diferansiyel denklemlerin salınımlılığı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: ABDULLAH AHMETOĞLU

Danışman: MUSTAFA FAHRİ AKTAŞ

Özet:

Bu tezde üçüncü basamaktan diferansiyel denklemler üzerine çalışılmıştır. Konuyla ilgili önemli tanım ve teoremlere yer verildikten sonra üçüncü basamaktan diferansiyel denklemlerin çözümlerinin salınımlılığına ilişkin literatürdeki bazı önemli sonuçlara sistematik biçimde yer verilmiştir. Daha sonra yakın zamanda incelenen bir denklem sınıfının çözümlerin salınımlılığı üzerine yapılmış bir çalışma ağırlıklı olarak irdelenmiş ve bu çalışmadaki bazı hatalara yer verilerek yeni bir koşul önerisi getirilmiştir.