Alanya İlçesi Kırsal Mimarisinin Sosyokültürel Kurgusunun Yapısal Biçimlenmeye Etkisinin Araştırılması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Öğrenci: ERCAN AKSOY

Danışman: ÖZLEM SAĞIROĞLU