Üniversite öğrencilerinin spor taraftarlığıyla ilgili davranışları üzerine bir araştırma


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Öğrenci: SELÇUK GENÇAY

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK