Doğumsal kalp anomalili çocukluk yaş grubu hastalarının klinik ve genetik analiz sonuçlarının retrospektik olarak değerlendirilmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: SERDAR MERMER

Danışman: MERAL YİRMİBEŞ KARAOĞUZ