Sivrihisar Zaimzade Kamil Efendi Konutu Restorasyon Önerisi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Özlem Yılmaz

Danışman: ÖZLEM SAĞIROĞLU

Özet:

Bu tez çalışmasında Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi Yenice Mahallesi, Elmas Sokak no:6-8 de bulunan konut konu edilmektedir. Çalışmanın amacı geleneksel Sivrihisar evlerinden birisi olan yapının mevcut durumunun belgelenmesi, korumaya yönelik restorasyon önerisi getirilmesi ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Çalışma kapsamında yapının mevcut durumu ve yapının geçirdiği değişimler belgelenmiş, yapının yakın çevresi araştırılmış, Sivrihisar'da bulunan konutların karşılaştırmalı çalışması yapılmış ve yapının özgün durumu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda toplanan veriler değerlendirilerek belirlenen fiziksel müdahalelerle yapının yeniden konut olarak işlevlendirilmesini sağlayacak restorasyon önerisi hazırlanmıştır.