Orta kulak efüzyonlarının saptanmasında timpanometre ile akustik reflektometrenin karşılaştırılması ve pozisyon değişikliği ile genel anestezinin akustik reflektometre parametrelerine olan etkisinin incelenmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2001

Öğrenci: MEHMET BİROL UĞUR

Danışman: YUSUF KEMAL KEMALOĞLU