Bartın Üniversitesi yerleşkesi ve çevresinin engelliler için ulaşılabilirlik ile ilgili Türk standartları bağlamında incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: GÜLDEN KÖSE

Danışman: CAN GÜNGÖR