1 Gev' lik Proton Hızlandırıcısının Enjektör Kısmının Tasarımı Ve Demet Parametrelerinin Optimizasyonu


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Hasan Fatih KIŞOĞLU

Danışman: METİN YILMAZ

Özet:

Bu çalışmada Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM) projesi için lineer proton hızlandırıcısının enjektör kısmında yer alacak olan, Düşük Enerjili Demet Transfer (LEBT=Low Energy Beam Transport) hattı ve Radyo-Frekansı Kuadrupolü (RFQ=Radio-Frequency Quadrupole) hızlandırıcısının demet dinamiğine dayalı tasarımları yapılmıştır. Planlanan bu iki yapı sayesinde, 10-60 mA arasında akım değerine sahip proton demeti 3 MeV e kadar hızlandırılacaktır. Çalışmada, RFQ nun demet dinamiğinin yanı sıra, iki ve üç boyutlu elektromanyetik kavite tasarımı da yapılmıştır. THM proton hızlandırıcısında yer alacak bir diğer yapı olan LEBT hattının ise, iki solenoid magnet içermesi planlanmaktadır. Bu kısım için yapılan demet dinamiği simülasyonunda, solenoidlerin manyetik alanları optimize edilmiştir. Tüm bu tasarımlar için, demet dinamiği ve elektromanyetik kavite tasarımında kullanılan simülasyon programları olan, LIDOS.RFQ, PATH MANAGER, SUPERFISH ve CST Microwave Studio (CST MWS) kullanılmıştır. Düşünülen proton hızlandırıcısında bu iki yapının art arda gelmesinden dolayı, yapılan simülasyonlarda, bu iki yapının demet parametrelerinin birbiri ile uyumlu olmasına dikkat edilmiştir.