Meme kanseri cerrahisi geçiren kadınlarda kinezyofobi, üst ekstremite fonksiyonu, lenfödem, ağrı, duyu ve depresyon ilişkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: MİRAY HASPOLAT

Danışman: İLKE KESER